ติดต่อเรา


โรงเรียนจักราชวิทยา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : 044-399167 โทรสาร : 044-399200 | อีเมลล์ webmaster@jv.ac.th
Comments