ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้ารับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการฯ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2558

โพสต์2 พ.ย. 2558 20:28โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2558 22:43 ]ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้ารับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการฯ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2558


Comments