โครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (YOUTH COUNESLOR)

โพสต์28 ก.ค. 2559 20:43โดยwinai nunkratok
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจักราชวิทยา
จัดกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (YOUTH COUNESLOR)
สำหรับนักเรียนแกนนำและนักเรียนเครือข่าย YC

Comments