กตัญญู ครูเกษียน 2558

โพสต์18 ก.ย. 2558 07:18โดยTanatap Siriwadcharakun
ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนจักราชวิทยา ได้มีครูที่เกษียนอายุราชการครบ 60 ปี ได้แก่ 1.นายเอกฉัตร จอดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา 2.นางวีรวรรณ สกุลประเสริฐศรี 3.นางสุปรานี นาคสมบูรณ์ 4.นางลำยวล สุขเสถียร 5.นายสนทยา ศรีสุรนารี และ 6.นายพรหมเมศ ศรีเศวต

Comments