มอบเกียรติบัติ นักเรียนและครู ตัวแทนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

โพสต์24 พ.ค. 2558 21:05โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2558 21:14 ]
มอบเกียรติบัติ นักเรียนและครู  ตัวแทนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
การแข่งขัน Webpage ประเภท Text Editor
นักเรียน
นายสุรชาติ  แดงเด่นศรี
นายวันเฉลิม  เพ็ชร์พล

ครูผู้สอน
นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาย
นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
Comments