นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำเสนอ และจัดทำโครงการแยกเศษอาหารและภาชนะเพื่อสุขลักษะที่ดี

โพสต์3 ก.พ. 2559 23:41โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2559 23:42 ]
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำเสนอ และจัดทำโครงการแยกเศษอาหารและภาชนะเพื่อสุขลักษะที่ดี
โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา


Comments