วันวชิราวุธ พิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์23 พ.ย. 2558 20:09โดยwinai nunkratok
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ พิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558Comments