เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ครูศรีนวล เช่นพิมาย

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:39โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2559 20:40 ]
เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
ครูศรีนวล  เช่นพิมาย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำชาญการพิเศษ
โรเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Comments