เผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างการของเรา ครูศรีนวล เช่นพิมาย

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:29โดยwinai nunkratok
เผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างการของเรา
วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูศรีนวล  เช่นพิมาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


Comments