เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูศรีนวล เช่นพิมาย

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:14โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2559 20:20 ]
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
ครูศรีนวล เช่นพิมายComments