เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวพรทิพย์ สุขเจริญ

โพสต์3 ก.ค. 2559 23:32โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2559 23:47 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวพรทิพย์  สุขเจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
" แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุด Think Around Us
เล่มที่ 1 เรื่อง Clothes


Comments