เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางอรัญญา อะทอยรัมย์

โพสต์22 ก.ย. 2559 23:10โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2559 23:18 ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอรัญญา อะทอยรัมย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
" ความหมายของเลขยกกำลัง"
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


Comments