เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูนภาพร ชัญญาสวัสดิ์

โพสต์25 พ.ค. 2559 08:09โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2559 08:59 ]
การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง การวาดเส้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูนภาพร  ชัญญาสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนจักราชวิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


บทคัดย่อ


ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
Comments