ปฏิทินการขอใช้อาคารสถานที่


แสดง 3 รายการ
วัน/เดือน/ปีกิจกรรมขอใช้เวลาผู้ขอใช้สถานที่
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
วัน/เดือน/ปีกิจกรรมขอใช้เวลาผู้ขอใช้สถานที่
14 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ N-NET กศน 08.30-16.00 น กศน จักราช อาคาร 4 
12 กุมภาพันธ์ 2559 แนะแนว  13.00-16.00 น ครูศรัญญา หอใหญ่ 
1 มีนาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ(200คน) 08.30-16.00 น ศูนย์การศึกษาพิเศษ หอประชุมเล็ก 
แสดง 3 รายการ
Comments