ตารางสอน/ตารางเรียน

โรงเรียนจักราชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

New !! ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

ตารางสอน / ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2560

ตารางสอนครู

ตารางเรียนนักเรียน

เงื่อนไขที่ใช้ในการจัดตารางสอน 2_2560.pdf
ตารางเรียน_ 2-2560.pdf