กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

       งานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ได้การจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าทำงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระลง โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

เข้าชม 274 ครั้ง
16 เมษายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ