สพม. 31 ติดตาม นิเทศ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายไพศาล ประทุมวงศ์ รอง ผอ.สพม.31 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และคณะครูต้อนรับ ซึ่งการรับนักเรียนไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนสามารถสมัครเรียนผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ได้

 

เข้าชม 134 ครั้ง
5 พฤษภาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ