ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสนับสนุนการสอน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช เป็นประธานในพิธีณ หอประชุมอำเภอจักราช

ภาพ: ปนุศรา เฉียดไธสง

Post views 569
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 25 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ