ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        วันที่ 25 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้ นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือจำนวน 33 คน และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนจักราชวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 370 คน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 307
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ