พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 โดยมี ร้อยโทอนุชา ตังพาณิชย์ นายอำเภอจักราช เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีวีรสตรีไทย และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ณ อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 243
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ