ยินดีต้อนรับ นางสาวจริยา สุวรรณทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา สุวรรณทา ในโอกาสย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ณ ห้อง CONVENTION โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 724
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ