ระบบส่งแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

โรงเรียนจักราชวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

อยู่ในช่วงทดสอบระบบ คณะครูสามารถทดสอบส่งแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบส่งแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยไฟล์ที่ส่งต้องเป็นไฟล์ PDF

ตรวจสอบ/อนุมัติการใช้แผนฯ

สถิติ / รายงาน

คู่มือการใช้งาน

สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้

หากข้อมูลไม่แสดงกรุณารีเฟรชหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลแสดงผลต่อหน้า 15 รายการ