ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสอบจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง(แก้ไข)3514 Views 26 March 2024