ยินดีต้อนรับ


ข่าวประกาศ
รอบรั้วโรงเรียนจักราชวิทยา
อัลบั้มภาพกิจกรรม
...
อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณภาพ
...
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
...
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 1
...
โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในสถานศึกษา
...
กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ
...
ตรวจรับสนามฟุตซอล(หญ้าเทียม)
...
อบรมอัคคีภัยใน สถานศึกษาและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
...
บริจาคโลหิต
...
รับรางวัลสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาภาษาไทย
จดหมายข่าว
...
ฉบับที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
...
ฉบับที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
...
ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
...
ฉบับที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
...
ฉบับที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
...
ฉบับที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
แนะนำโรงเรียน
สมเด็จพระเทพฯเสด็จจักราชวิทยา ๒๕๓๑
1โรงเรียน1นวัตกรรม - สิ่งแวดล้อม [โรงเรียนจักราชวิทยา]
กิจกรรมสัปดาห์สังคม จักราชวิทยา 2019
ตรุษจีน 2019 ep2