ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมจักราชวิทยา

ปฏิทินกิจกรรม

Youtube Chanel จักราชวิทยา

ข่าวการศึกษา

บริการเว็บลิงค์


โรงเรียนจักราชวิทยา

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โทรศัพท์ : 044-399167 โทรสาร : 044-399200 | อีเมลล์ webmaster@jv.ac.th