อัลบั้มภาพกิจกรรรม
...
มอบตัวนักเรียนห้องพิเศษ ปีการศึกษา 2567
...
อำลาสถาบัน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566
...
ปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566
...
ประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชา IS II และ IS III
...
พิธีรับทุน Aerosoft
...
สืบสานงานศิลป์ครั้งที่ 4
...
รับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 การงาน สังคม ภาษาไทย
...
รับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 วิทยาศาสตร์และเทคโนและคณิตศาสตร์
...
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566
...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567
...
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม (ศิลปะและภาษาต่างประเทศ)
...
ติว ม.6
...
ติว ม.6
...
กิจกรรมคืนเวลาเรียนให้กับนักเรียน
...
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
...
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566
...
ประชุมคณะกรรมการ O-Net ม.3
...
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
...
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม. 3
...
กิจกรรมคืนเวลาเรียนให้กับนักเรียน
...
อบรมพฤติกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด
...
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
...
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ม.3
...
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ม.2
...
กิจกรรมเดินทางไกล ม.1
...
อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2566
...
มอบรางวัลให้กับครูและนักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...
ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนักเรียนประเทศเกาหลี
...
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากยจนพิเศษ
...
กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566
...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
...
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย รมช.ศธ. (2)
...
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย รมช.ศธ. (1)
...
เตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ
...
ส่งครูสุรวุฒิ ซอกรัมย์ ย้ายไปดำรงดำแหน่งรองผู้อำนวยการ
...
ส่งรองฯศศิธร วิบูลย์ธนังกุล รับตำแหน่งใหม่
...
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
...
พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
...
กิจกรรมวันคริสต์มาส
...
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
...
การบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา
...
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศศิธรและรองผู้อำนวยการสุรวุฒิ
...
การลงนามเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
...
ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการและครูที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
...
ต้อนรับนางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
...
ประชุมประจำเดือน
...
ผู้อำนวยการมอบโล่ฯ กองร้อยวิ่งสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร
...
ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
...
รองผู้อำนวยการไหว้พระประจำโรงเรียน
...
สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
...
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
...
กรีฑาภายใน Day3
...
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างโรงเรียนจักราชวิทยากับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
...
กรีฑาภายใน Day 2
...
กรีฑาภายใน Day 1
...
ส่งครูเวณิกา ย้ายไปโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
...
กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม
...
พิธีถวายราชสดุดี
...
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 1
...
โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในสถานศึกษา
...
กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ
...
ตรวจรับสนามฟุตซอล(หญ้าเทียม)
...
อบรมอัคคีภัยใน สถานศึกษาและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
...
บริจาคโลหิต
...
รับรางวัลสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาภาษาไทย
...
ร่วมทำบุญและทอดกฐินสามัคคีอำเภอจักราช
...
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3
...
ภาพกิจกรรมติว TGAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
...
รองฯ สพม.นม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา
...
ประชุมผู้ปกครอง ม.5 และ ม.6
...
ประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.4
...
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ 2
...
ส่ง ผอ. สยาม เชียงเครือ
...
ส่ง ผอ.ประชา ศรีหาบุญทัน
...
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนฯ
...
กิจกรรมวันปิยมหาราช
...
กิจกรรมนวมินทรมหาราช
...
พิธีเปิดการฝึกวิชาทหารหลักสูตรการฝึกภาคปกติ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจักราชวิทยา
...
สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
...
มอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียน
...
กิจกรรม English Camp ๒๐๒๓
...
กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่
...
ร่วมบริจาคโลหิต
...
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
...
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
...
กิจกรรมวันคริสต์มาส
...
ประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน
...
วันพ่อแห่งชาติ
...
ประเมินความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต
...
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รับมอบที่ดินก่อสร้างโรงพยาบาลจักราชแห่งใหม่
...
ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 63
...
มอบประกาศนียบัตร
...
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
...
พิธีห่มผ่าสามสีวัดป่าจักราช
...
กิจกรรมวันตรุษจีน
...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมอบเกียรติบัตร
...
วันคริสต์มาส
...
พิธีถวายราชสดุดี
...
กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง
...
อบรมลูกเสือ กกต.
...
วันพ่อแห่งชาติ 2563
...
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
...
อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
...
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา
...
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
...
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
...
กิจกรรมรำลึก วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
...
พิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์
...
มุทิตาจิต 30 กันยา 2563
...
รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต การจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ฯ
...
วันพระราชทานธงชาติไทย
...
สานสายใย กตเวทิต
...
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์
...
กิจกรรมเกษียณสุข เซ็นทรัลพลาซ่า 2563
...
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
...
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
...
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
...
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
...
กิจกรรม Big cleanning day
...
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
...
การอบรมวิธีกาประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
...
19 มิถุนายน 2563 ต้อนรับครูสุวรรณาและคณะ
...
19 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพม.31
...
17 มิถุนายน 2563 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
...
14-15 มิ.ย. 63 รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
...
12-13 มิ.ย. 63รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
...
นักเรียน ม. 6 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 5 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 3 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 2 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
กิจกรรมอบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
...
บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid19
...
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการจักราชวิทยา
...
กิจกรรมพิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช
...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
...
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6
...
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
...
ภาพกิจกรรมการติว O-NET ม. 6 ปีการศึกษา
...
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
...
ภาพกิจกรรมประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์
...
ภาพพิธีมอบเกียรติ ิบัตร สำเร็จการศึกษา หลักสูตรความร่วมมือศิลป์