อัลบั้มภาพกิจกรรรม
...
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์
...
กิจกรรมเกษียณสุข เซ็นทรัลพลาซ่า 2563
...
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
...
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
...
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
...
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
...
กิจกรรม Big cleanning day
...
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
...
การอบรมวิธีกาประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
...
19 มิถุนายน 2563 ต้อนรับครูสุวรรณาและคณะ
...
19 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพม.31
...
17 มิถุนายน 2563 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
...
14-15 มิ.ย. 63 รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
...
12-13 มิ.ย. 63รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
...
นักเรียน ม. 6 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 5 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 3 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 2 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
กิจกรรมอบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
...
บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid19
...
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการจักราชวิทยา
...
กิจกรรมพิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช
...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
...
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6
...
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
...
ภาพกิจกรรมการติว O-NET ม. 6 ปีการศึกษา
...
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
...
ภาพกิจกรรมประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์
...
ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร สำเร็จการศึกษา หลักสูตรความร่วมมือศิลป์