อัลบั้มภาพกิจกรรรม
...
กิจกรรม Big cleanning day
...
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
...
การอบรมวิธีกาประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
...
19 มิถุนายน 2563 ต้อนรับครูสุวรรณาและคณะ
...
19 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพม.31
...
17 มิถุนายน 2563 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
...
14-15 มิ.ย. 63 รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
...
12-13 มิ.ย. 63รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
...
นักเรียน ม. 6 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 5 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 3 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
นักเรียน ม. 2 รับเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียน
...
กิจกรรมอบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
...
บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid19
...
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการจักราชวิทยา
...
กิจกรรมพิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช
...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
...
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6
...
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
...
ภาพกิจกรรมการติว O-NET ม. 6 ปีการศึกษา
...
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
...
ภาพกิจกรรมประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์
...
ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร สำเร็จการศึกษา หลักสูตรความร่วมมือศิลป์