ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
ยินดีต้อนรับ นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แสดงความยินดีกับ นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 มิถุนายน 2567

...
การรับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนฯ
การรับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

13 มิถุนายน 2567

...
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

13 มิถุนายน 2567

...
กิจกรรมพัฒนานักเรียน Student Preparation Activities ปีการศึกษา 2567
กิจกรรมพัฒนานักเรียน Student Preparation Activities ปีการศึกษา 2567

13 มิถุนายน 2567

...
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนจักราชวิทยา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนจักราชวิทยา

15 เมษายน 2567

...
Korat Congratulations Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข
Korat Congratulations Day : เด็กโคราช เรียนดี มีความสุข

15 เมษายน 2567

...
ยินดีต้อนรับ นางสาวจริยา สุวรรณทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
ยินดีต้อนรับ นางสาวจริยา สุวรรณทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

15 เมษายน 2567

...
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโสจักราชวิทยา”
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโสจักราชวิทยา”

15 เมษายน 2567

...
เปิดสนามฟุตซอลหญ้าเทียม “J.V. STADIUM อนุสรณ์ 53 ปี จักราชวิทยา”
“J.V. STADIUM อนุสรณ์ 53 ปี จักราชวิทยา”

15 เมษายน 2567

...
ค่ายเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษวิทยาศสตร์-คณิตศาสร์ และห้องเรียนพิเศษ SMT
ค่ายเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศสตร์-คณิตศาสร์ และห้องเรียนพิเศษ SMT

15 เมษายน 2567

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

15 เมษายน 2567

...
ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน ม.4 รับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน ม.4 รับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

15 เมษายน 2567

...
ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน ม.1 รับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน ม.1 รับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

15 เมษายน 2567

...
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

15 เมษายน 2567

...
รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

15 เมษายน 2567

...
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

27 มีนาคม 2567

...
รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

27 มีนาคม 2567

...
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

27 มีนาคม 2567

...
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

27 มีนาคม 2567

...
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

27 มีนาคม 2567

...
โรงเรียนจักราชวิทยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
โรงเรียนจักราชวิทยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม

27 มีนาคม 2567

...
ประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

27 มีนาคม 2567

...
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 3
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 3ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 3

27 มีนาคม 2567

...
ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

27 มีนาคม 2567

...
ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

27 มีนาคม 2567

...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ประจำปี 2567

4 มีนาคม 2567

...
ร่วมงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ขบวนแห่ผ้าสามสีองค์พระมหาเจดีย์ศรีจักราช "พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีย์" ประจำปี พ.ศ. 2567
ร่วมงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ขบวนแห่ผ้าสามสีองค์พระมหาเจดีย์ศรีจักราช "พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีย์" ประจำปี พ.ศ. 2567

4 มีนาคม 2567

...
มอบตัวและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

3 มีนาคม 2567

...
สนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3 มีนาคม 2567

...
พิธีอำลาสถาบันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
พิธีอำลาสถาบันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

3 มีนาคม 2567

...
พิธีมอบประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
พิธีมอบประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

3 มีนาคม 2567

...
มอบทุนการศึกษาจากผู้อุปการะคุณ: คุณวรางนุช จิตภักดีบดินทร์บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
มอบทุนการศึกษาจากผู้อุปการะคุณ

3 มีนาคม 2567

...
สืบสานงานศิลป์ วันศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566
สืบสานงานศิลป์ วันศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566

3 มีนาคม 2567

...
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

3 มีนาคม 2567

...
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

3 มีนาคม 2567

...
พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566
พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566

22 กุมภาพันธ์ 2567

...
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายโรงเรียนจักราชวิทยา
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายโรงเรียนจักราชวิทยา

21 กุมภาพันธ์ 2567

...
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 25662

21 กุมภาพันธ์ 2567

...
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

21 กุมภาพันธ์ 2567

...
กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง คืนเวลาเรียนให้นักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง คืนเวลาเรียนให้นักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

21 กุมภาพันธ์ 2567

...
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

21 กุมภาพันธ์ 2567

...
พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบและผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ปีการศึกษา 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบและผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ปีการศึกษา 2566

21 กุมภาพันธ์ 2567

...
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

13 กุมภาพันธ์ 2567

...
บริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา
บริจาคโลหิต

13 กุมภาพันธ์ 2567

...
ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

13 กุมภาพันธ์ 2567

...
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

13 กุมภาพันธ์ 2567

...
ร่วมกิจกรรมตรุษจีนอำเภอจักราช ประจำปี 2567
ร่วมกิจกรรมตรุษจีนอำเภอจักราช ประจำปี 2567

13 กุมภาพันธ์ 2567

...
ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

13 กุมภาพันธ์ 2567

...
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

9 กุมภาพันธ์ 2567

...
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2024) รอบชิงชนะเลิศสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2024) รอบชิงชนะเลิศสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

9 กุมภาพันธ์ 2567

...
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

9 กุมภาพันธ์ 2567

...
ประชุมผู้ปกครอง คืนเวลาเรียนให้นักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมผู้ปกครอง คืนเวลาเรียนให้นักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

5 กุมภาพันธ์ 2567

...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดยอำเภอจักราช
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดยอำเภอจักราช

5 กุมภาพันธ์ 2567

...
เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา 2567
ลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567

...
มอบเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ ให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา
มอบเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ ให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา

2 กุมภาพันธ์ 2567

...
รับมอบหนังสือสารานุกรมไทย ในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
รับมอบหนังสือสารานุกรมไทย ในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

2 กุมภาพันธ์ 2567

...
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

29 มกราคม 2567

...
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

29 มกราคม 2567

...
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

29 มกราคม 2567

...
การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย ปีการศึกษา 2566
การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย ปีการศึกษา 2566

24 มกราคม 2567

...
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

24 มกราคม 2567

...
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

24 มกราคม 2567

...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 1/2567
ประชุม

18 มกราคม 2567

...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนักเรียนประเทศเกาหลี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนักเรียนประเทศเกาหลี

17 มกราคม 2567

...
งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567
งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

16 มกราคม 2567

...
มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

16 มกราคม 2567

...
กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2566

16 มกราคม 2567

...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2567

13 มกราคม 2567

...
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

13 มกราคม 2567

...
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนจักราชวิทยา
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนจักราชวิทยา

8 มกราคม 2567

...
ขอแสดงความยินดีกับนายสุรวุฒิ ซอกรัมย์ ในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
ขอแสดงความยินดีกับนายสุรวุฒิ ซอกรัมย์ ในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

8 มกราคม 2567

...
ขอแสดงความยินดีให้กับนางศศิธร วิบูลย์ธนังกุล ในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย
ขอแสดงความยินดีให้กับนางศศิธร วิบูลย์ธนังกุล ในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

8 มกราคม 2567

...
วันคริสต์มาส 2566
วันคริสต์มาส 2566

28 ธันวาคม 2566

...
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 71
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 71

28 ธันวาคม 2566

...
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

28 ธันวาคม 2566

...
แสดงความยินดีและกล่าวอำลาย้ายดำรงตำแหน่งใหม่
แสดงความยินดีและกล่าวอำลาย้ายดำรงตำแหน่งใหม่

28 ธันวาคม 2566

...
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

28 ธันวาคม 2566

...
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

15 ธันวาคม 2566

...
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2566
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2566

15 ธันวาคม 2566

...
รับมอบโล่กองร้อยวิ่งสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2566
ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2566

15 ธันวาคม 2566

...
ร่วมกันต้อนรับ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
ร่วมกันต้อนรับ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

15 ธันวาคม 2566

...
โครงการธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียน และได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียน และได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

15 ธันวาคม 2566

...
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15 ธันวาคม 2566

...
การจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในประจำปี 2566
การจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในประจำปี 2566

15 ธันวาคม 2566

...
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

15 ธันวาคม 2566

...
จ่าสิบตรีนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น
จ่าสิบตรีนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น

15 ธันวาคม 2566

...
อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม
กิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม

15 ธันวาคม 2566

...
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

15 ธันวาคม 2566

...
พิธีถวายราชสดุดี  และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566
พิธีถวายราชสดุดี  และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566

15 ธันวาคม 2566

...
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

15 ธันวาคม 2566

...
โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในสถานศึกษา
โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในสถานศึกษา

15 ธันวาคม 2566

...
ร่วมโครงการพลังสร้างสรรค์ “รู้ทันกัญ (ชา)"
ร่วมโครงการพลังสร้างสรรค์ “รู้ทันกัญ (ชา)

15 ธันวาคม 2566

...
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566

16 พฤศจิกายน 2566

...
อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาและการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ปีการศึกษา 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาและการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ปีการศึกษา 2566

16 พฤศจิกายน 2566

...
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักราชวิทยา
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยโรงพยาบาลจักราช

16 พฤศจิกายน 2566

...
บริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการ โลหิตแห่งชาติ
บริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการ โลหิตแห่งชาติ

16 พฤศจิกายน 2566

...
รับรางวัลสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาภาษาไทย
รับรางวัลสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพวิชาภาษาไทย

12 พฤศจิกายน 2566

...
ร่วมทำบุญและทอดกฐินสามัคคีอำเภอจักราช
ร่วมทำบุญและทอดกฐินสามัคคีอำเภอจักราช

9 พฤศจิกายน 2566

...
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

9 พฤศจิกายน 2566

...
สพม.นม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา

4 พฤศจิกายน 2566

...
ตรวจการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมโรงเรียนจักราชวิทยา
ตรวจการก่อสร้างสนามหญ้าเทียม

4 พฤศจิกายน 2566

...
รับมอบระนาดเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
รับมอบระนาดเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

4 พฤศจิกายน 2566

...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๕ และ ม.๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๕ และ ม.๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

1 พฤศจิกายน 2566

...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

1 พฤศจิกายน 2566

...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2566

29 ตุลาคม 2566

...
แสดงความยินดีกับ จ่าเอกสยาม เชียงเครือ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล)
แสดงความยินดีกับ จ่าเอกสยาม เชียงเครือ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ(พินิจศิลป์ประชานุกูล)

28 ตุลาคม 2566

...
ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายประชา ศรีหาบุญทัน ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายประชา ศรีหาบุญทัน ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามน้อย

28 ตุลาคม 2566

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานตามข้อตกลงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานตามข้อตกลงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

26 ตุลาคม 2566

...
กิจกรรมวันปิยมหาราช
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2566

...
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

...
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ“
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ“

9 ตุลาคม 2566

...
รับการนิเทศโครงการพลังสร้างสรรค์ "รู้ทันกัญ(ชา)" จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
รับการนิเทศโครงการพลังสร้างสรรค์

3 ตุลาคม 2566

...
พิธีเปิดการฝึกวิชาทหารหลักสูตรการฝึกภาคปกติ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
พิธีเปิดการฝึกวิชาทหารหลักสูตรการฝึกภาคปกติ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

2 ตุลาคม 2566

...
รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖

30 กันยายน 2566

...
คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ม.3 และ ม.6   เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ
คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ม.3 และ ม.6   เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ

29 กันยายน 2566

...
ขอแสดงความยินดีกับ “นายประชา ศรีหาบุญทัน” รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกและบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” 
ขอแสดงความยินดีกับ “นายประชา ศรีหาบุญทัน” รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกและบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” 

29 กันยายน 2566

...
โรงเรียนจักราชวิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ
โรงเรียนจักราชวิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ

28 กันยายน 2566

...
รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสถานประกอบการดีเด่น ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖
รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสถานประกอบการดีเด่น ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖

26 กันยายน 2566

...
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดม 42 ปี อนุสรณ์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดม 42 ปี อนุสรณ์

29 สิงหาคม 2566

...
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ  คุณครูธัญญารัตน์  ชมไชยรัตน์ ในโอกาสมาบรรจุที่โรงเรียนจักราชวิทยา
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ  คุณครูธัญญารัตน์  ชมไชยรัตน์ ในโอกาสมาบรรจุที่โรงเรียนจักราชวิทยา

29 สิงหาคม 2566

...
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศรีนวล เช่นพิมาย ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” จัดโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศรีนวล ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” จัดโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2566

...
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

28 สิงหาคม 2566

...
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

28 สิงหาคม 2566

...
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุุดดิจิตอล
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุุดดิจิตอล

25 สิงหาคม 2566

...
กิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ที่ลงสอบ NETSAT วิชาคณิตศาสตร์
กิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ที่ลงสอบ NETSAT วิชาคณิตศาสตร์

25 สิงหาคม 2566

...
มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่แข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่แข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

25 สิงหาคม 2566

...
ร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖
ร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖

25 สิงหาคม 2566

...
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

3 สิงหาคม 2566

...
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3 สิงหาคม 2566

...
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

3 สิงหาคม 2566

...
มอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
มอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

13 กรกฎาคม 2566

...
เข้ารับเกียรติบัตรโล่รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
เข้ารับเกียรติบัตรโล่รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

4 กรกฎาคม 2566

...
รับการประเมินสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
รับการประเมินสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

15 มิถุนายน 2566

...
การฝึกอบรมทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจักราชวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
การฝึกอบรมทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนจักราชวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

13 มิถุนายน 2566

...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖

13 มิถุนายน 2566

...
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

13 มิถุนายน 2566

...
ศึกษาดูงานเรื่องระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ศึกษาดูงานเรื่องระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

13 มิถุนายน 2566

...
นายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
นายประชา ศรีหาบุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

29 พฤษภาคม 2566

...
นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ นางสาววาสนา พิระชัย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ นางสาววาสนา พิระชัย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

18 พฤษภาคม 2566

...
ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.นครราชสีมา และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.นครราชสีมา และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

18 พฤษภาคม 2566

...
นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจักราชวิทยา
อบรมสวนพฤกษศาสตร์

8 พฤษภาคม 2566

...
นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่
นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่

13 เมษายน 2566

...
นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)
นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)

2 เมษายน 2566

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

2 เมษายน 2566

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวสุรนารี
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวสุรนารี

2 เมษายน 2566

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบหมายให้รองฯศศิธร วิบูลย์ธนังกุล บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบหมายให้รองฯศศิธร วิบูลย์ธนังกุล บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2 เมษายน 2566

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมอำลาสถาบัน
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมอำลาสถาบัน

18 มีนาคม 2566

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖

18 มีนาคม 2566

...
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)

18 มีนาคม 2566

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

13 กุมภาพันธ์ 2566

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน โครงงาน
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน โครงงาน

24 มกราคม 2566

...
พิธีเปิดกิจกรรม English Camp ๒๐๒๓ ของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
พิธีเปิดกิจกรรม English Camp ๒๐๒๓ ของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

9 มกราคม 2566

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย

29 ธันวาคม 2565

...
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

27 ธันวาคม 2565

...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

23 ธันวาคม 2565

...
ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

23 ธันวาคม 2565

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองฯผู้อำนวยการ โรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2023 ณ อาคารโดม 42 ปีอนุสรณ์
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองฯผู้อำนวยการ โรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2023 ณ อาคารโดม 42 ปีอนุสรณ์

23 ธันวาคม 2565

...
โครงการธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียนและสอบธรรมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียนและสอบธรรมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

19 พฤศจิกายน 2565

...
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่ และเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ปี อนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่ และเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ปี อนุสรณ์

11 พฤศจิกายน 2565

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้คุณครูจีรวรรณ ประคำ ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้คุณครูจีรวรรณ ประคำ ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

11 พฤศจิกายน 2565

...
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

25 ตุลาคม 2565

...
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

15 ตุลาคม 2565

...
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

9 ตุลาคม 2565

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA.(Performance Agreement:PA)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA.(Performance Agreement:PA)

5 ตุลาคม 2565

...
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Ageement :PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Ageement :PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

5 ตุลาคม 2565

...
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา พาครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๕ ร่วมพิธีไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล
ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา พาครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๕

1 ตุลาคม 2565

...
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริฯ
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริฯ

27 กันยายน 2565

...
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

12 สิงหาคม 2565

...
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

12 สิงหาคม 2565

...
โครงการแยกแลกยิ้ม บริษัทพีโอออยส์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งกระโดนทอง โรงเรียนจักราชวิทยา
โครงการแยกแลกยิ้ม บริษัทพีโอออยส์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งกระโดนทอง โรงเรียนจักราชวิทยา

12 สิงหาคม 2565

...
นำคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๕ คุณครูชีวิน  เอื้อมเก็บ คุณครูทัศนี  ญาตินิยม  เยี่ยมชมธรรมชาติบนอ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยง
นำคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๕ คุณครูชีวิน  เอื้อมเก็บ คุณครูทัศนี  ญาตินิยม  เยี่ยมชมธรรมชาติบนอ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยง

12 สิงหาคม 2565

...
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

5 สิงหาคม 2565

...
การแข่งขันประกวดตกแต่งสวนเทียนพรรษาร่วมสมัย ในหัวข้อ Culture of Korat ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
การแข่งขันประกวดตกแต่งสวนเทียนพรรษาร่วมสมัย ในหัวข้อ

5 สิงหาคม 2565

...
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕

28 กรกฎาคม 2565

...
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

21 กรกฎาคม 2565

...
การนิเทศติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนจักราชวิทยา
การนิเทศติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนจักราชวิทยา

7 กรกฎาคม 2565

...
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

30 มิถุนายน 2565

...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

30 มิถุนายน 2565

...
ร่วมให้กำลังใจในการแข่งขัน รายการชิงช้าสวรรค์ ผ่านทางรายการช่อง Work Point
กิจกรรมการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ ผ่านทางรายการช่อง Work Point

27 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานอำเภอจักราช
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานอำเภอจักราช

27 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลกและวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

27 มิถุนายน 2565

...
การลงนามเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การลงนามเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

23 มิถุนายน 2565

...
พิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕

18 มิถุนายน 2565

...
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ( ว 17)
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ( ว 17)

17 มิถุนายน 2565

...
ร่วมชมการแสดงละครเวทีวรรณคดีสัญจร
ร่วมชมการแสดงละครเวทีวรรณคดีสัญจร

16 มิถุนายน 2565

...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 1/2565

14 มิถุนายน 2565

...
ร่วมใจส่งแรงใจเชียร์วงลูกทุ่งโรงเรียนจักราชวิทยา
ร่วมใจส่งแรงใจเชียร์วงลูกทุ่งโรงเรียนจักราชวิทยา

10 มิถุนายน 2565

...
โรงเรียนจักราชวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ เพื่อเข้าร่วมค่าย thai science camp ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
เข้าร่วมค่าย thai science camp ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

8 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

4 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรมต้อนรับการนิเทศติดตามและให้กำลังใจโรงเรียนจักราชวิทยา ความก้าวหน้า การนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสถานศึกษา
กิจกรรมต้อนรับการนิเทศติดตามและให้กำลังใจโรงเรียนจักราชวิทยา ความก้าวหน้า การนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสถานศึกษา

3 มิถุนายน 2565

...
กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจักราชวิทยา
กิจกรรม วันไหว้ครู 2565

3 มิถุนายน 2565

...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ในการ เปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ในการ เปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2565

12 พฤษภาคม 2565

...
กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

15 เมษายน 2565

...
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

15 เมษายน 2565

...
ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2 มกราคม 2565

...
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2654
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2654

13 ธันวาคม 2564

...
โรงเรียนจักราชวิทยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนมือถือและอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์
โรงเรียนจักราชวิทยา มอบทุกนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนมือถือและอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์

16 กรกฎาคม 2564

...
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมต่อต้านยาเสพติดโลก

18 มิถุนายน 2564

...
โรงเรียนจักราชรับการนิเทศจาก สพม.นม
โรงเรียนจักราชวิทยารับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 

18 มิถุนายน 2564

...
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทำการคัดเลือกห้องเรียน และสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติของนักเรียนที่เลือกแผนการเรียนห้องเรียนกีฬา

14 มิถุนายน 2564

...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

11 มิถุนายน 2564

...
วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564

30 พฤษภาคม 2564

...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน
นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564”

30 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

24 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4

21 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศยกเลิกการสอบเข้า ม.1
ประกาศยกเลิกการสอบเข้า ม.1

21 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบเข้า ม.1,ม.4 และมาตรการในการเข้าสอบ
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบเข้า ม.1,ม.4 และมาตรการในการเข้าสอบ

19 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ประการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

16 พฤษภาคม 2564

...
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1

2 เมษายน 2564

...
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6

2 เมษายน 2564

...
การทดสอบระดับชาติ O-net ม.6
การทดสอบระดับชาติ O-net ม.6

29 มีนาคม 2564

...
มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563
มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563

29 มีนาคม 2564

...
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ม.3
สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ม.3 โรงเรียนจักราชวิทยา

14 มีนาคม 2564

...
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนจักราชวิทยาเป็นสนามสอบ การสอบธรรมสนามหลวง

13 มีนาคม 2564

...
พิธีห่มผ้าสามสีวัดป่าจักราช
โรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมพิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช

5 มีนาคม 2564

...
กิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจักราชจัดกิจกรรมวันตรุษจีน

2 มีนาคม 2564

...
ผู้อำนวยการเยี่ยมคณะครูในการสอนออนไลน์
นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม และให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาใน การสอนออนไลน์

13 มกราคม 2564

...
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
โรงเรียนจักราชวิทยารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

30 ธันวาคม 2563

...
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ

30 ธันวาคม 2563

...
วันคริสต์มาส
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

26 ธันวาคม 2563

...
พิธีถวายราชสดุดี
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี

16 ธันวาคม 2563

...
วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ

9 ธันวาคม 2563

...
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนจักราชวิทยายินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563

...
การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1 ธันวาคม 2563

...
การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
โรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลบุญวัฒนาคัพ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

1 ธันวาคม 2563

...
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยาเยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ที่ศูนย์ฝึกโรเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

29 พฤศจิกายน 2563

...
โครงการทัศนศึกษานักเรียนห้องเข้ม
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

29 พฤศจิกายน 2563

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา พุทธศักราช 2564

29 พฤศจิกายน 2563

...
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 7/2563 ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

25 พฤศจิกายน 2563

...
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น
โรงเรียนจักราชวิทยาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

28 ตุลาคม 2563

...
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักราชวิทยาได้ดำเนินการสอบตามโครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการ

25 ตุลาคม 2563

...
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 ตุลาคม 2563

...
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

25 ตุลาคม 2563

...
รับรางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอ นวัตกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนจักราชวิทยา นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราช วิทยา และนายนิติพงษ์ เที่ยงตรง

24 ตุลาคม 2563

...
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

15 ตุลาคม 2563

...
กิจกรรมรำลึก วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2563

...
พิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น
  วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนจักราชวิทยา ทำพิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา

12 ตุลาคม 2563

...
รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
  วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดงานมุทิตาจิต จักราชวิทยา รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ นําโดย นายนิสิทธิ์ สิ่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

2 ตุลาคม 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต การจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ฯ
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนจักราชวิทยา รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต การจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ การจัดการเรียน การสอน ทางไกล และการดําเนินการนิเทศภายใน

30 กันยายน 2563

...
วันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา

28 กันยายน 2563

...
การปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ค้ำประกันและทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วันที่ 27 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการการปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ค้ำประกันและทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

27 กันยายน 2563

...
สานสายใย กตเวทิต
วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดงานเกษียณ ภายใต้ชื่องาน วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา นำโดย นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยโรงเรียนจักราชวิทยา คณะครู และนักเรียนร่วมแรงร่วมใจจัดงานเกษียณ ภายใต้ชื่องาน

26 กันยายน 2563

...
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ สุปัญญเดชา ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์

22 กันยายน 2563

...
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน เกษียณสุข เกษมศานต์ มุทิตากษิณาลัย 2563
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

22 กันยายน 2563

...
การฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติด
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

22 กันยายน 2563

...
ประชุมคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญสันธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา

22 กันยายน 2563

...
มอบทุนอุดหนุนยากจนพิเศษ  รอบที่ 1  กลุ่มนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 วันที่ 1 กันยายน  2563 นายนิสิทธิ์  ส่งสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานมอบทุนอุดหนุนยากจนพิเศษ

1 กันยายน 2563

...
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
วันที่  27  สิงหาคม  2563  นายนิสิทธ์  ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563  

1 กันยายน 2563

...
การประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา  ครั้งที่  4/2563
 วันที่  25  สิงหาคม  2563  นายนิสิทธ์  ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา  ครั้งที่  4/2563

1 กันยายน 2563

...
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่  24  สิงหาคม  2563  นายนิสิทธ์  ส่งสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และนางอรทัย  พยัคฆ์มะเริง   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

1 กันยายน 2563

...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ “ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง ลูกกรุง สภาวัฒนธรรมโคราช”
วันที่ 21 สิงหาคม นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

1 กันยายน 2563

...
พิธีอัญเชิญพระพุทธชินราชมา ประดิษฐาน ณ ศาลาแปดเหลี่ยม
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.39 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน จักราชวิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 กันยายน 2563

...
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดประติมากรรมกระดาษ ในหัวข้อ “โคราชบ้านเอง” และนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
   วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายนิสิทธิ์ สิ่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดประติมากรรมกระดาษ ในหัวข้อ “โคราชบ้านเอง”

1 กันยายน 2563

...
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 13.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม. 2 ม.5 และ ม.6 อบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ

1 กันยายน 2563

...
การแข่งขันฟุตบอล (ฟุตบอลไพรมิเตอร์ )PM CUP 2563 รุ่น 14 ปี
วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ห้องเรียนแผนการกีฬา โรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล (ฟุตบอลไพรมิเตอร์ )PM CUP 2563 รุ่น 14 ปี

17 สิงหาคม 2563

...
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 17.30 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และผู้บริหาร โรงเรียนจักราชวิทยา

17 สิงหาคม 2563

...
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2553 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนจักราชวิทยา

12 สิงหาคม 2563

...
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา

10 สิงหาคม 2563

...
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต

6 สิงหาคม 2563

...
การแข่งขัน ประติมากรรมกระดาษ ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมประกวด ประติมากรรมกระดาษ ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา

6 สิงหาคม 2563

...
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และตัวแทนครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการทีดี ฯ

2 สิงหาคม 2563

...
รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายไพศาล ประทุมวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจักราชวิทยา

9 กรกฎาคม 2563

...
กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา นำนักเรียนและคณะครู ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

3 กรกฎาคม 2563

...
กิจกรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรม

1 กรกฎาคม 2563

...
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

1 กรกฎาคม 2563

...
การอบรมหลักเกณฑ์และวิทธีการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิทธีการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21

1 กรกฎาคม 2563

...
รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

16 มิถุนายน 2563

...
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

16 มิถุนายน 2563

...
การมอบเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ ประจำปี 2563
 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรีนยนจักราชวิทยาการมอบเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ ประจำปี 2563 นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

10 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน เข้มวิทย์-คณิต กีฬา และ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

7 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จ่ายเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียนให้นักเรียน ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
เมื่อวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จ่ายเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียนให้นักเรียน ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

7 มิถุนายน 2563

...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

6 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนจักราชวิทยารับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

30 พฤษภาคม 2563

...
การอบรมปฎิบัติการการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
โรงเรียนจักราชวิทยาได้จัดการอบรมการปฎิบัติการการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

22 พฤษภาคม 2563

...
การประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมศรีวิกรม์ ผ่านระบบประชุมทางไกลโรงเรียนจักราชวิทยา

15 พฤษภาคม 2563

...
บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid19
ครูและนักเรียนร่วม บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

7 พฤษภาคม 2563

...
สพม. 31 ติดตาม นิเทศ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online
สพม. 31 ออกตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online โรงเรียนจักราชวิทยา

5 พฤษภาคม 2563

...
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

16 เมษายน 2563

...
พิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมกับชุมชนชาวอำเภอจักราชแห่ขบวนผ้าสามสี

16 เมษายน 2563

...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
กิจกรรมอำลาสถาบัน ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

16 เมษายน 2563

...
ประชุมกรรมการสนามสอบ O-net ม.6
โรงเรียนจักราชดำเนินการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6

16 เมษายน 2563

...
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
่งานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

16 เมษายน 2563

...
ติวเข้มเตรียมเข้าสู่สนามสอบ O-net ม.6
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดติวเข้มให้สำหรับนักเรียน ม.6

16 เมษายน 2563