ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
โรงเรียนจักราชวิทยา มอบทุกการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนมือถือและอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์
โรงเรียนจักราชวิทยา มอบทุกการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนมือถือและอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์

16 กรกฎาคม 2564

...
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมต่อต้านยาเสพติดโลก

18 มิถุนายน 2564

...
โรงเรียนจักราชรับการนิเทศจาก สพม.นม
โรงเรียนจักราชวิทยารับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 

18 มิถุนายน 2564

...
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทำการคัดเลือกห้องเรียน และสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติของนักเรียนที่เลือกแผนการเรียนห้องเรียนกีฬา

14 มิถุนายน 2564

...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

11 มิถุนายน 2564

...
วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564

30 พฤษภาคม 2564

...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน
นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564”

30 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

24 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4

21 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศยกเลิกการสอบเข้า ม.1
ประกาศยกเลิกการสอบเข้า ม.1

21 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบเข้า ม.1,ม.4 และมาตรการในการเข้าสอบ
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบเข้า ม.1,ม.4 และมาตรการในการเข้าสอบ

19 พฤษภาคม 2564

...
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ประการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

16 พฤษภาคม 2564

...
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1

2 เมษายน 2564

...
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6

2 เมษายน 2564

...
การทดสอบระดับชาติ O-net ม.6
การทดสอบระดับชาติ O-net ม.6

29 มีนาคม 2564

...
มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563
มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563

29 มีนาคม 2564

...
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ม.3
สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ม.3 โรงเรียนจักราชวิทยา

14 มีนาคม 2564

...
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนจักราชวิทยาเป็นสนามสอบ การสอบธรรมสนามหลวง

13 มีนาคม 2564

...
พิธีห่มผ้าสามสีวัดป่าจักราช
โรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมพิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช

5 มีนาคม 2564

...
กิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจักราชจัดกิจกรรมวันตรุษจีน

2 มีนาคม 2564

...
ผู้อำนวยการเยี่ยมคณะครูในการสอนออนไลน์
นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม และให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาใน การสอนออนไลน์

13 มกราคม 2564

...
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
โรงเรียนจักราชวิทยารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

30 ธันวาคม 2563

...
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ

30 ธันวาคม 2563

...
วันคริสต์มาส
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

26 ธันวาคม 2563

...
พิธีถวายราชสดุดี
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี

16 ธันวาคม 2563

...
วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ

9 ธันวาคม 2563

...
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนจักราชวิทยายินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563

...
การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1 ธันวาคม 2563

...
การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
โรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลบุญวัฒนาคัพ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

1 ธันวาคม 2563

...
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยาเยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ที่ศูนย์ฝึกโรเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

29 พฤศจิกายน 2563

...
โครงการทัศนศึกษานักเรียนห้องเข้ม
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

29 พฤศจิกายน 2563

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา พุทธศักราช 2564

29 พฤศจิกายน 2563

...
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 7/2563 ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

25 พฤศจิกายน 2563

...
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น
โรงเรียนจักราชวิทยาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

28 ตุลาคม 2563

...
โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักราชวิทยาได้ดำเนินการสอบตามโครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการ

25 ตุลาคม 2563

...
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 ตุลาคม 2563

...
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

25 ตุลาคม 2563

...
รับรางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอ นวัตกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนจักราชวิทยา นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราช วิทยา และนายนิติพงษ์ เที่ยงตรง

24 ตุลาคม 2563

...
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

15 ตุลาคม 2563

...
กิจกรรมรำลึก วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2563

...
พิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น
  วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนจักราชวิทยา ทำพิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา

12 ตุลาคม 2563

...
รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
  วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดงานมุทิตาจิต จักราชวิทยา รวมใจ สานสายใย กตเวทิตา แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ นําโดย นายนิสิทธิ์ สิ่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

2 ตุลาคม 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต การจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ฯ
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนจักราชวิทยา รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต การจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ การจัดการเรียน การสอน ทางไกล และการดําเนินการนิเทศภายใน

30 กันยายน 2563

...
วันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา

28 กันยายน 2563

...
การปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ค้ำประกันและทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วันที่ 27 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการการปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ค้ำประกันและทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

27 กันยายน 2563

...
สานสายใย กตเวทิต
วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดงานเกษียณ ภายใต้ชื่องาน วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา นำโดย นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยโรงเรียนจักราชวิทยา คณะครู และนักเรียนร่วมแรงร่วมใจจัดงานเกษียณ ภายใต้ชื่องาน

26 กันยายน 2563

...
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ สุปัญญเดชา ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์

22 กันยายน 2563

...
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน เกษียณสุข เกษมศานต์ มุทิตากษิณาลัย 2563
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

22 กันยายน 2563

...
การฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติด
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

22 กันยายน 2563

...
ประชุมคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญสันธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา

22 กันยายน 2563

...
มอบทุนอุดหนุนยากจนพิเศษ  รอบที่ 1  กลุ่มนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 วันที่ 1 กันยายน  2563 นายนิสิทธิ์  ส่งสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานมอบทุนอุดหนุนยากจนพิเศษ

1 กันยายน 2563

...
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
วันที่  27  สิงหาคม  2563  นายนิสิทธ์  ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563  

1 กันยายน 2563

...
การประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา  ครั้งที่  4/2563
 วันที่  25  สิงหาคม  2563  นายนิสิทธ์  ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา  ครั้งที่  4/2563

1 กันยายน 2563

...
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่  24  สิงหาคม  2563  นายนิสิทธ์  ส่งสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และนางอรทัย  พยัคฆ์มะเริง   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

1 กันยายน 2563

...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ “ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง ลูกกรุง สภาวัฒนธรรมโคราช”
วันที่ 21 สิงหาคม นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

1 กันยายน 2563

...
พิธีอัญเชิญพระพุทธชินราชมา ประดิษฐาน ณ ศาลาแปดเหลี่ยม
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.39 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน จักราชวิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 กันยายน 2563

...
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดประติมากรรมกระดาษ ในหัวข้อ “โคราชบ้านเอง” และนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
   วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายนิสิทธิ์ สิ่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดประติมากรรมกระดาษ ในหัวข้อ “โคราชบ้านเอง”

1 กันยายน 2563

...
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 13.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม. 2 ม.5 และ ม.6 อบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ

1 กันยายน 2563

...
การแข่งขันฟุตบอล (ฟุตบอลไพรมิเตอร์ )PM CUP 2563 รุ่น 14 ปี
วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ห้องเรียนแผนการกีฬา โรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล (ฟุตบอลไพรมิเตอร์ )PM CUP 2563 รุ่น 14 ปี

17 สิงหาคม 2563

...
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 17.30 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และผู้บริหาร โรงเรียนจักราชวิทยา

17 สิงหาคม 2563

...
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2553 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนจักราชวิทยา

12 สิงหาคม 2563

...
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา

10 สิงหาคม 2563

...
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต

6 สิงหาคม 2563

...
การแข่งขัน ประติมากรรมกระดาษ ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมประกวด ประติมากรรมกระดาษ ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา

6 สิงหาคม 2563

...
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และตัวแทนครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการทีดี ฯ

2 สิงหาคม 2563

...
รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายไพศาล ประทุมวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจักราชวิทยา

9 กรกฎาคม 2563

...
กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา นำนักเรียนและคณะครู ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

3 กรกฎาคม 2563

...
กิจกรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรม

1 กรกฎาคม 2563

...
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

1 กรกฎาคม 2563

...
การอบรมหลักเกณฑ์และวิทธีการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิทธีการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21

1 กรกฎาคม 2563

...
รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

16 มิถุนายน 2563

...
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

16 มิถุนายน 2563

...
การมอบเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ ประจำปี 2563
 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรีนยนจักราชวิทยาการมอบเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ ประจำปี 2563 นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

10 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน เข้มวิทย์-คณิต กีฬา และ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

7 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จ่ายเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียนให้นักเรียน ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
เมื่อวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จ่ายเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียนให้นักเรียน ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

7 มิถุนายน 2563

...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

6 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนจักราชวิทยารับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

30 พฤษภาคม 2563

...
การอบรมปฎิบัติการการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
โรงเรียนจักราชวิทยาได้จัดการอบรมการปฎิบัติการการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

22 พฤษภาคม 2563

...
การประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมศรีวิกรม์ ผ่านระบบประชุมทางไกลโรงเรียนจักราชวิทยา

15 พฤษภาคม 2563

...
บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid19
ครูและนักเรียนร่วม บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

7 พฤษภาคม 2563

...
สพม. 31 ติดตาม นิเทศ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online
สพม. 31 ออกตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online โรงเรียนจักราชวิทยา

5 พฤษภาคม 2563

...
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

16 เมษายน 2563

...
พิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมกับชุมชนชาวอำเภอจักราชแห่ขบวนผ้าสามสี

16 เมษายน 2563

...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
กิจกรรมอำลาสถาบัน ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

16 เมษายน 2563

...
ประชุมกรรมการสนามสอบ O-net ม.6
โรงเรียนจักราชดำเนินการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6

16 เมษายน 2563

...
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
่งานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

16 เมษายน 2563

...
ติวเข้มเตรียมเข้าสู่สนามสอบ O-net ม.6
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดติวเข้มให้สำหรับนักเรียน ม.6

16 เมษายน 2563