ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา นำนักเรียนและคณะครู ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

3 กรกฎาคม 2563

...
กิจกรรม "เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย covid ต่อต้านยาเสพติด พิชิตยุงลาย"
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาจัดกิจกรรม "เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย covid ต่อต้านยาเสพติด พิชิตยุงลาย"

1 กรกฎาคม 2563

...
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

1 กรกฎาคม 2563

...
การอบรมหลักเกณฑ์และวิทธีการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิทธีการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21

1 กรกฎาคม 2563

...
รับมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

16 มิถุนายน 2563

...
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

16 มิถุนายน 2563

...
การมอบเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ ประจำปี 2563
 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรีนยนจักราชวิทยาการมอบเงินอุดหนุน COVID 19 กสศ ประจำปี 2563 นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

10 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน เข้มวิทย์-คณิต กีฬา และ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

7 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา จ่ายเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียนให้นักเรียน ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
เมื่อวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จ่ายเงินเรียนฟรี และหนังสือเรียนให้นักเรียน ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

7 มิถุนายน 2563

...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

6 มิถุนายน 2563

...
โรงเรียนจักราชวิทยา ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนจักราชวิทยารับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

30 พฤษภาคม 2563

...
การอบรมปฎิบัติการการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
โรงเรียนจักราชวิทยาได้จัดการอบรมการปฎิบัติการการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

22 พฤษภาคม 2563

...
การประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมศรีวิกรม์ ผ่านระบบประชุมทางไกลโรงเรียนจักราชวิทยา

15 พฤษภาคม 2563

...
บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid19
ครูและนักเรียนร่วม บริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

7 พฤษภาคม 2563

...
สพม. 31 ติดตาม นิเทศ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online
สพม. 31 ออกตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online โรงเรียนจักราชวิทยา

5 พฤษภาคม 2563

...
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

16 เมษายน 2563

...
พิธีผูกผ้าสามสีวัดป่าจักราช
โรงเรียนจักราชวิทยาร่วมกับชุมชนชาวอำเภอจักราชแห่ขบวนผ้าสามสี

16 เมษายน 2563

...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
กิจกรรมอำลาสถาบัน ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

16 เมษายน 2563

...
ประชุมกรรมการสนามสอบ O-net ม.6
โรงเรียนจักราชดำเนินการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม.6

16 เมษายน 2563

...
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
่งานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

16 เมษายน 2563

...
ติวเข้มเตรียมเข้าสู่สนามสอบ O-net ม.6
โรงเรียนจักราชวิทยาจัดติวเข้มให้สำหรับนักเรียน ม.6

16 เมษายน 2563