มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่แข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 927
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 25 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ