การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

               วันที่  16 พฤศจิกายน  2563     ดร. รัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ครั้งที่ 7/2563  ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์  โรงเรียนจักราชวิทยา 

 

Post views 1986
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 25 พฤศจิกายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ