พิธีเปิดกิจกรรม English Camp ๒๐๒๓ ของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม English Camp ๒๐๒๓ ของนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพ: ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

รูปเพิ่มเติม

Post views 935
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 9 มกราคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ