ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักราชวิทยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมให้กำลังใจนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักราชวิทยา จำนวน 184 คน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยโรงพยาบาลจักราช ณ หอประชุม 25 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 278
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 16 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ