กิจกรรมต้อนรับการนิเทศติดตามและให้กำลังใจโรงเรียนจักราชวิทยา ความก้าวหน้า การนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสถานศึกษา

      วันนที่ 1 มิถุนายน 2565 นายนิสิทธิ์  ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนฯ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, ผอ.กลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจโรงเรียนจักราชวิทยา เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดการสถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ On-Site 100% การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แผนเผชิญเหตุ โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และเยี่ยมชมการใช้ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในการบริหารความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบรอบด้าน โดยขับเคลื่อนด้วยหลัก 3 ป.(ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม) ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 

Post views 1068
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 3 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ