สานสายใย กตเวทิต

     วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา นำโดย นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยโรงเรียนจักราชวิทยา คณะครู และนักเรียนร่วมแรงร่วมใจจัดงานเกษียณ ภายใต้ชื่องาน "สานสายใย กตเวทิต" สำหรับครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน ครูภิรมย์ สุปัญญเดชา ครูจรินทร์ ภิรมย์กิจ  ครูเพียงพร ทองภูบาล  และครูกอบุญ ธนาธิปนันทิช โดยมี นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐานเป็นประธานในพิธี 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 2072
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 26 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ