การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

       วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการ STOP COVID รอบที่ 1 จากศูนย์บัญชากรเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 1125
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 1 กรกฎาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ