การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA.(Performance Agreement:PA)

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA.(Performance Agreement:PA)

วิทยากร : นายสวรรค์ ดวงมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ณ ห้องประชุมกระโดนทอง โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพ: ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

Post views 887
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 5 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ