รับการประเมินสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปางผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จากคณะกรรมการประเมินฯสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมผู้แทนจาก สพม.นครราชสีมา

ภาพ. ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา/ครู ปนุศรา เฉียดไธสง

Post views 674
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 มิถุนายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ