การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 1/2565

       ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2565 โดยท่านวิสูตร เจริญสันธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิกรม์ โรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 1234
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 14 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ