พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

       วันนี้ 23 ตุลาคม 63 เวลา 08.00 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจักราช ที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 1787
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 25 ตุลาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ