การประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 2/2563

      วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. มีการประชุมครูโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอพิเคชั่น Microsoft Team โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง วาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ คือ การเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ที่มีผลกระทบจากโรคระบาด โควิด19 โดยการเปิดห้องเรียนออนไลน์ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” 

 

Post views 1390
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 15 พฤษภาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ