กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์

        วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ สุปัญญเดชา ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทําดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์ ได้รับเกียรติจาก นายพิชิตศักดิ์ ใจดี ปลัดอําเภอจักราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Post views 1454
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 22 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ