คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ม.3 และ ม.6   เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2566 คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ม.3 และ ม.6  
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสาคร

 

Post views 2535
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 กันยายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ