ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน โครงงาน

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมให้กำลังใจและชมการแข่งขัน ของครูและนักเรียนโรงเรียนจักราขวิทยา ที่ SCB สำนักงานใหญ่ นำทีมโดยครูศรีนวล เช่นพิมาย และทีมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๓ คน ตามโครงการ "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และทำวิจัยร่วมกับ SCB ตั้งแต่ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ๕ โครงงานสุดท้ายจาก ๔๕๗ โครงงาน ทั่วประเทศ

  • ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ระดับชาติโครงการ

"กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ปี ๒๕๖๕ ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชื่อโครงงาน

"เครื่องสูบน้ำสูญญากาศช่วยเกษตรกรด้วยวิธีกาลักน้ำ"

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

๑.นายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก

๒.นางสาวธันยรัตน์ ร่มเริง

๓.เด็กชายสุชิณราช ศรีพูน

Post views 6577
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 24 มกราคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ