กิจกรรมวันตรุษจีน

        วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักราชจัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีน โดยนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 2448
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 2 มีนาคม 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ