กิจกรรมอำลาสถาบัน

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ได้จัด กิจกรรมอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี และทำกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข ตามสโลแกนของโรงเรียน ผูกพัน ฉันพี่น้อง
 

Post views 2538
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 16 เมษายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ