การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้รับการประเมินรอบที่ 4 ดังนี้ 1.นางสาวพาขวัญ ซุ้มหิรัญ และประเมินรอบที่ 2 ดังนี้ 1.นายนราธิป  จันดาแพง 2.นางสาวปุญญิสา ปุณณรัตนกุล 3. นางสาวกิรดา คำตา 4.นางสาวณัฐมน  เฝ้ากระโทก ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 307
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ