ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (National Annual Tree Care Day) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 293
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 16 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ