การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2654

       วันที่ 12 ธันวาคม 2564 นายนนิสิทธิ์ ส่งสุข ผูู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสนามสอบ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2654 ประจำสนามสอบโรงเรียนจักราชวิทยา
Post views 1525
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 13 ธันวาคม 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ