ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนจักราชวิทยากำหนดให้มีการจัดพระราชพิธีเฉลิมะพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. ณ โดมอนุสรณ์ ๔๒ ปี โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพเพิ่มเติม

Post views 412
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ