26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

       วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๑๕ น. นายนิสิทธิ์  ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง  ๔   กลุ่มงาน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๔  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด  ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ

 

 

 

 

 

 

Post views 1362
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 18 มิถุนายน 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ