มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดประติมากรรมกระดาษ ในหัวข้อ “โคราชบ้านเอง” และนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายนิสิทธิ์ สิ่งสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดประติมากรรมกระดาษ ในหัวข้อ “โคราชบ้านเอง” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน ตามโครงการเทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช Korat - Battle 

และนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีการศึกษา 2563 พร้อมกล่าวให้โอวาท กับนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา

 

 

Post views 1651
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 1 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ