ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 25-26 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางธีระนุชชาวชอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 36 คน และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนจักราชวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 340 คน ณ ค่ายลูกเสืออ่างซับประดู่แคมป์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 331
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ